1

Počasni članovi

Kako postati počasnim članom HGD “Zrinski”?

Počasno članstvo HGD Zrinski definirano je temeljem važećeg Statuta HGD “Zrinski” Donja Kaštela donesenog  na Skupštini 07. ožujka 2015. godine.

Temeljem članka 9., članstvo u udruzi HGD “Zrinski” Donja Kaštela može biti redovno i počasno

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. 

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Temeljem članka 14., u slučaju smrti počasnog člana, udruga je dužna odsvirati besplatni pogreb.

Popis počasnih članova biti će objavljen javno u “Listi počasnih članova” koja će biti ažurirana svake godine iza redovne godišnje skupštine.

Lista počasnih članova

1. Miljenko Donkov pok. Ante (odluka 1989.)