Kako postati počasnim članom HGD "Zrinski"?

Počasno članstvo HGD “Zrinski” definirano je temeljem statutarnih odredbi Društva.

  1. Aktualni uvjeti određeni su sukladno Statutu Društva koji je usvojen 7. ožujka 2015. godine. 
  1.  
  1. – Temeljem članka 9. članstvo u udruzi HGD “Zrinski” Donja Kaštela može biti redovno i počasno
  1. – Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i osobitim zalaganjem pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. 
  1. – Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
  1. – Temeljem članka 14., u slučaju smrti počasnog člana, udruga je dužna odsvirati besplatni pogreb.
  1.  
  1. Popis počasnih članova biti će objavljen javno u “Listi počasnih članova” koja se ažurira svake godine nakon redovne godišnje skupštine.

Lista počasnih članova

1. Miljenko Donkov pok. Ante (odluka 1989.)