Kako postati počasnim članom HGD "Zrinski"?

Počasno članstvo HGD Zrinski definirano je temeljem važećeg Statuta HGD “Zrinski” Donja Kaštela donesenog  na Skupštini 07. ožujka 2015. godine.

Temeljem članka 9., članstvo u udruzi HGD “Zrinski” Donja Kaštela može biti redovno i počasno

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. 

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Temeljem članka 14., u slučaju smrti počasnog člana, udruga je dužna odsvirati besplatni pogreb.

Popis počasnih članova biti će objavljen javno u “Listi počasnih članova” koja će biti ažurirana svake godine iza redovne godišnje skupštine.

Lista počasnih članova

1. Miljenko Donkov pok. Ante (odluka 1989.)