Održana redovna godišnja skupština 2023.

image_pdf

2022. GODINA USPJEŠNO ZAKLJUČENA U ZNAKU 170. OBLJETNICE I GLAZBARSKE ŠKOLE

U nedjelju 15. siječnja 2023. u 17:00 sati, održana je redovna godišnja skupština HGD Zrinski uz prisustvo natpolovične većine članova.

Na prijedlog predsjednika Skupštine Tonija Bartulina, izabrano je radno predsjedništvo u sastavu Jakov Klarić, Vinka Klišmanić i Mario Čagalj. Na prijedlog radnog predsjedništva, za zapisničarku je izabrana Lucia Ema Duvnjak, a za ovjerovitelja zapisnika najstariji aktivni član Ivan Vuletin. Predsjednik je podnio izvješće aktivnosti za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine. Zbog organizacije proslave 170. obljetnice i zahtjevnih priprema,  probe su održavane kontinuirano dva puta tjedno kroz cijelu godinu  uz izuzetak razdoblja zimske pauze u siječnju i veljači. Glazbarska škola broji veći broj polaznika, te je uglavnom djelovala kroz cijelu godinu – nakon uvoda u glazbenu teoriju, u ožujku su polaznici prešli na puhačke instrumente kod učitelja Grge Grubišića, Marije Ilić, Matea Laptoša i Stivena Donkova. Popravljeno je 10, a nabavljeno 13 puhačkih instrumenata uglavnom za potrebe Glazbarske škole. Nadalje, održan je veći broj javnih nastupa od koje valja izdvojiti sljedeće događaje poredane kronološkim redom: 13. Manifestacija “Nostalgija” – Donja Kaštela, manifestacija “Marinska bitka” – Općina Marina, Splitski ljetni karneval, ribarska noć – Kaštel Stari, Glazbarska večer HGD Zrinski – Igrišće, Kaštel Štafilić, budnice za Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti u Općini Marina i Donjim Kaštelima, nastup na koncertu KUD-a “7 Kaštela” povodom obilježavanja 100 godina folklora u Kaštelima i 21. godinu koncerta “Tamburica i mandolina” – Novi park, Kaštel Lukšić, svečani koncert obilježavanja 170. obljetnice – OŠ “Bijaći” Kaštel Novi, nastup za blagdan Svi sveti – mjesna groblja Donja Kaštela i Božićni koncert HGD “Zrinski” i klapa “Banderija” – Katolički dom, Kaštel Novi. Od ostali istaknutih aktivnosti Društva izdvojeni su sljedeći događaji: snimanje za emisiju Gradske knjižnice Kaštela “Zdravi i veseli bili” s umirovljenim glazbarima Antom Grginom i Stankom Svalinom, održan je drugi sastanak Savjetničkog vijeća za izradu monografije, organiziran je društveni dan za polaznike glazbarske škole na prostoru sv. Jurja u Kaštel Starom, Društvo je nakon nekoliko godina pauze obnovilo članstvo HSK-a, organiziran je koncert  KGD “Mosor” Klis-Kosa na pozornici gimnazije SŠ “Braća Radić”, Kaštel Novi, dodijeljeno je visoko pokroviteljstvo predsjednika RH za 170. obljetnicu, zaslužena je Zlatna plaketa Hrvatskog sabora kulture za 170-godišnji uspješni rad, izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture. Također je zaslužena Dijamantna plaketa Zajednice puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije povodom 170. obljetnice rada, za doprinos u očuvanju i promociji hrvatske glazbene kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma. Od ostalih značajnih događaja spomenuto je da su Društvu dodijeljene zahvalnice PŠK “Srdela”, Turističke zajednice Kaštela, KUD-a “7 Kaštela” i KGD “Mosor” za sudjelovanje i redovitu suradnju, primljeni su prigodni darovi za 170. obljetnicu od OŠ “Bijaći”, HGD “Stjepan Radić” Žrnovnica, KGD “Mosor” Klis-Kosa, Puhačkog orkestra Zaprešić, Gradske glazbe “Zvonimir” Solin i Narodne glazbe Trogir. Završena je nova, moderna i sadržajem bogata internet stranica www.hgd-zrinski.hr koja je sada prilagođena mobilnim uređajima. Internet stranica je napravljena isključivo volonterskim radom jednog od glazbara koji je ovom prigodom zaslužio pljesak zahvale skupštinara za značajan rad. U izvještajnom razdoblju održani su redoviti sastanci s različitim tijelima javnih institucija i suradničkim udrugama, te je održavana komunikacija s orkestrima iz Hrvatske, Njemačke i Slovenije. Naglašeno je kako se i ove godine uspjelo u cilju biti otvoreno, maksimalno transparentno i suradnički orijentirano Društvo, što će se svakako nastojati izvršavati i u budućnosti.

U četvrtoj točki dnevnog reda, blagajnik Mario Čagalj je podnio financijsko izvješće za promatrano razdoblje, a koje će biti javno dostupno u registru neprofitnih organizacija RH i web stranicama udruge u zakonski određenom roku. U 2022. godini je odobreno devet prijavljenih programa/projekata od strane četiri različita javna tijela, te su zabilježene donacije od deset gospodarskih subjekata i i prihodi od nekoliko komercijalnih nastupa. Predstavljeni su specificirani prihodi i rashodi u 2022. godini, te je stanje na dan 15. siječnja 2023. okarakterizirano kao izuzetno stabilno. Prihodi su bili kontinuirani i povoljni za Društvo, dok su se rashodi uspješno ispunjavali sukladno zadanim namjenama potpisanih ugovora. Sredstva prenesena u 2023. godinu grupiraju se u uprihođena namjenska sredstva za monografiju i sredstva od komercijalnih nastupa. Izvješće blagajnika za 2022. godinu je prihvaćeno od prisutnih skupštinara bez zamjerki.

U petoj točki dnevnog reda predsjednik Skupštine je iznio prijedlog aktivnosti za 2023. godinu, koji se uz dodatne prijedloge članova i prihvatio. U šestoj točki dnevnog reda se raspravljalo o aktualnoj problematici i smjernicama za budući rad. Skupština je zaključena u 19:40, nakon čega su članovi nastavili druženje uz prigodni domjenak.