image_pdf

Uprava

Na Izbornoj skupštini održanoj 12.10.2019. izabrane su sljedeće funkcije za razdoblje 2019-2023.

 

UPRAVA (2019-2023)

 

Predsjednik: 

 • Toni Bartulin  (od 05. 2021 – )
 • Nenad Bradarić (od 10.2019. do 02.2020)
 •  

Tajnik: 

 • Duje Deanković
 •  

Blagajnik: 

 • Mario Čagalj
 •  

Upravni odbor: 

 • Vinka Klišmanić
 •  Mateo Laptoš
 •  

Nadzorni odbor:

 • Mario Bartulin
 • Bepo Mornar Deman
 • Karlo Žanić
 •  

Prijašnji predsjednici i članovi Uprave

 

 • 2015-2019 (predsjednik Mario Bartulin, tajnik Duje Deanković, blagajnik Mario Čagalj, članovi uprave; Zoran Radunić, Mateo Laptoš, nadzorna komisija; Toni Bartulin, Karlo Žanić) 
 •  
 • 2011-2015 (predsjednik Vinko Strizić,  tajnik Duje Deanković, blagajnik Mario Čagalj, član uprave Mario Bartulin, nadzorna komisija; Mario Bartulin, Ante Katinac, Bepo Mornar Deman)
 •  
 • 2008-2011 (predsjednik Vinko Strizić, pomoćnik predsjednika Tomislav Čiček, tajnik Nenad Bradarić, blagajnik Mario Čagalj, član uprave Mario Bartulin)
 •  
 • 1995.-2008. (predsjednik Tomislav Čiček, blagajnik Mario Čagalj)
 •  
 • 1995. (predsjednik Ivan Baras “Rolet”)
 •  
 • 1993.-1995. (predsjednik Mario Čagalj)
 •  
 • 1992.-1993. (predsjednik Vinko Strižić)
 •  
 • 1990-1992. (predsjednik Ivo Barišin)
 •  
 • 1978.-1990. (predsjednik Ivan Baras “Rolet”)
 •  
 • 1958. – 1978. (predsjednik Vinko Klišmanić «Mandica»)
 •  
 • 1946.-1958. (predsjednik Ante Pensa «Drinović», Gajo Milan, potpredsjednik)