image_pdf

Ivan Jerić (1888.-1960.)

Kapelnik HGD “Bijać” Kaštel Štafilić (1925.-1941.)

 

Ivan Ivo Jerić rođen je u Kaštel Štafiliću 20. lipnja 1888. godine od majke Dome rođene Dobrić i oca Petra. Pučku školu završio je u Kaštel Novome i cijeloga se života bavio poljodjelstvom. Prvu glazbenu poduku dobio je od Ivana Berketa, nakon čega je privatno učio glasovir, orgulje i dirigiranje kod Ivana Bozzottija u Trogiru. Kada je 1908. godine u Kaštel Novome, pri Bijaćkoj vili, utemeljen pravaški Hrvatski kaštelanski sokol i Glazba Hrvatskoga sokola, Jerić je bio njezinim članom sve do početka Prvoga svjetskog rata.


Godine 1915. oženio se Laurinom Del Bianco iz Šibenika i imao sinove Antona Tonća (1916.-1946.) i Bruna (1922.-1943.). Oboje ih je glazbeno podučavao i svirali su u štafilićkoj glazbi Bijać. Od 1917. godine obnašao je dužnost zborovođe i orguljaša u župnoj crkvi u Kaštel Štafiliću.

Nakon završetka prvoga svjetskog rata iskoristio je povoljan trenutak što se Glazba Hrvatskoga sokola, jedina od donjokaštelanskih glazbenih društava, nije obnovila te je sa ostalim Štafilićanima koji su u njoj svirali 1919. osnovao Hrvatsko glazbeno društvo „Bijać“. U ovoj Glazbi je svirao klarinet i podučavao mlade, te 1925. godine nasljedio Berketa na mjestu kapelnika. Ovu dužnost je obnašao sve do 1941. godine izuzev kraćeg boravka u Leskovcu krajem dvadesetih 20. stoljeća, gdje je obnašao dužnost kapelnika gradskog puhačkog orkestra. Prvi je do danas poznati nam kapelnik iz Kaštel Štafilića. Umro je 11. ožujka 1960. godine u Kaštel Štafiliću. Pokopan je na mjesnome groblju sv. Josipa.