image_pdf

Hrvatska glazba iz Staroga (1860. - 1881.)

Nekoliko godina nakon utemeljenja Narodne kaštelanske glazbe dio njezinih glazbara iz Kaštel Staroga se izdvojio, i u svome mjestu su 1860. godine osnovali “Hrvatsku glazbu”. Tako su donjokaštelani, prvi put u svojoj povijesti, imali dvije glazbe i to obje sa hrvatskim obilježjima. Ime kapelnika Hrvatske glazbe iz Staroga do danas nije poznato a glazbari su ga uzdržavali o svom trošku.

 

Prema predaji, mladići iz plemićkih obitelji, koji su studirali u Italiji, pomagali su u nabavci glazbala i muzikalija, a po povratku sa studija pridružili bi se glazbarima iz Staroga. Prestanak djelovanja ove Hrvatske glazbe vjerojatno je krajem 1881. godine.