image_pdf

Hrvatska glazba iz Novoga (1883. - 1890.)

Hrvatska glazbaali ovaj put u Kaštel Novome, utemeljuje se 1883. godine i to pri Poljodjeljskom društvu, a osnovao je prema  izvorima trogirski kapelnik Ivan Bozzotti.

 

Iz nje su potekla dva vrijedna donjokaštelanska kapelnika:

Jakov Vuletin “Jakin” (1872. – 1943.)

Ivan Berket (1873. – 1961.)

 

 Poljodjeljsko društvo nabavilo je potrebna glazbala i financiralo rad kapelnika Hrvatske glazbe iz Novoga, koja je prestala sa radom 1890. godine, a posljednji kapelnik bio je maestro Tramontana, kojem je pomogao i veoma mladi Berket.