Radačić u otvorenom pismu Gradu: Omogućite jednake uvjete rada glazbenim društvima

image_pdf

FINANCIJE, RAD I OBLJETNICA

 

Govor maestra Vladana Vuletina na nedavno održanom koncertu bio je povod, a suprotstavljena stajališta o funkcioniranju glazbenih društava, odnosu grada prema njima, načinu raspodjele sredstva, kao i značajni jubileji te upisnine u Ljetnu školu glazbe, uzrok su otvorenog pisma koje je potpredsjednik Gradskog vijeća Branko Radačić uputio nadležnima u gradskoj vlasti i tijelima.

Otvorenim pismom čelnim ljudima grada Kaštela Radačić upozorava na nelogičnosti u radu i finaciranju dvaju kaštelanskih glazbenih društava te na nelogičnosti oko financiranja Ljetne glazbene škole. Otvoreno pismo objavljeno 12.07.2012. donosimo u nastavku u cijelosti.

 

 

Poštovani,
već duže vrijeme i u različitim prigodama iznose se suprotstavljena stajališta o radu i funkcioniranju glazbenih društava, odnosu grada prema tim društvima, načinu raspodjele financijskih sredstva, značajnim jubilejima, upisnini za ljetnu školu i sl. Ključne primjedbe i nesuglasice iznesene u medijima, na kulturnom i gradskom vijeću, ali i u svečarskim i drugim prigodama nisu do kraja objašnjene niti demantirane od strane odgovornih institucija grada.

Intenzitet iznošenja suprotstavljenih stajališta se ne smiruje. Naprotiv, kulminirao je još otvorenijim i izvaninstitucionalnim ukazivanjem na navedene probleme. Posljednji emotivni istup bivšeg voditelja pjevačkog društva „Bijaćka Vila“ na Brcu u K. Starom, najviše govori o „tinjajućem“ nezadovoljstvu članova HGD „Zrinski“ zbog nametnutog osjećaja „manje vrijednosti“ i „različitih aršina“ na koje oni ukazuju. Sve navedeno upućuje na potrebu preispitivanja svih spornih činjenica koje se već duže vrijeme na različite načine i u različitim prigodama iznose.

U uvjerenju kako bi postojeći oblik međusobnog komuniciranja trebalo vratiti u institucionalne okvire, predlažem da se o njima na bazi činjenica i argumenata uz prisutnost svih aktera raspravi najprije na razini upravnog odjela, kulturnog vijeća, a nakon toga i na gradskom vijeću.
U otvorenom pismu i apelu kojeg je Upravni savjet HGD „Zrinski“ javno uputio Kulturnom vijeću grada ukazuje se; na nejednako postupanje grada prema svim glazbenim društvima, neodržive kriterije u raspodjeli financijskih sredstava, neosnovanosti sumnji u obljetnicu 160 godina postojanja HGD „Zrinski“, te iskazuje njihova sumnja u „nepristranost“ institucije kulturnog vijeća.
Neki od istaknutih članova kulturnog vijeća na sjednici gradskog vijeća su i sami ukazali na opravdanost nekih navoda HGD „Zrinski“.

U posljednje vrijeme se ukazuje i na problem financiranja ljetne škole, posebno u odnosu na aktivne članove društva.
Naime, Hrvatsko glazbeno društvo „Biranj” organizira ljetnu školu za mlade glazbenike. Cijena ljetne škole sa prijavnicom iznosi 2.450,00 kn (2.200,00 kn + 250,00 kn).
Među zainteresiranim kandidatima za ljetnu školu nalaze se i mladi glazbenici iz našeg grada i drugih društava. Neki od njih 10 i više godina sudjeluju u radu kaštelanske glazbe, djelujući u HGD „Zrinski“, društvu koje slavi značajan jubilej – 160 godina uspješnog rada.

Postojeći sustav naplate ne pravi razliku između polaznika škole iz grada, onih izvan grada, te onih koji već duže vrijeme kao volonteri djeluju u tim glazbenim udrugama.
Kao takav, nije dobar ni pravedan, niti stimulira mlade da se aktivno uključuju u rad tih društava.
Nije nevažno spomenuti da Grad Kaštela sa 100.000,00 kn financira rad Hrvatskog glazbenog društva „Biranj“, te da u istom iznosu financira i ljetnu školu.
Dakle, većinu aktivnosti društva i ljetne škole, hrane, smještaja i dr. obveza financira grad. Taj odnos i participacija daje za pravo gradu da sa osnova svog udjela u pokriću troškova traži preispitivanje postojećeg modela i uspostavu novog sustava plaćanja ljetne škole, kao i općenito raspravu i donošenje pravednijeg sustavu raspodjele financijskih sredstava iz sredstava proračuna grada.

S tim u vezi predlažem;
– da mladi glazbenici, polaznici ljetne škole koji nisu sa područja grada plaćaju punu upisninu u iznosu od 2.450,00 kn,
– da mladi glazbenici sa područja grada koji ne djeluju u postojećim glazbarskim društvima grada, plaćaju pola iznosa,
– da mladi glazbenici, članovi kaštelanskih glazbarskih društava budu potpuno oslobođeni plaćanja ljetne škole.

U cilju razjašnjenja svih spornih činjenica predlažem da stručne službe grada izrade usporednu analizu društva HGD „Biranj“ i HGD „Zrinski“ sa svim važnim pokazateljima, od članstva, opreme, instrumenta, potrebe za nabavkom novih instrumenata, visini dosadašnje potpore, isl. kako bi se na bazi argumenata provjerili svi navodi iz upozorenja Upravnog savjeta Hrvatskog glazbenog društva „Zrinski“, a sve sa ciljem utvrđivanja stvarnih činjenica i dugoročno stvaranja približno jednakih uvjeta za osnovni rad i djelatnost obaju društava.

Isto tako predlažem da se na temelju povijesnih činjenica i dokaza čim prije razjasne sve nejasnoće i okolnosti oko obljetnice HGD „Zrinski“, posebno zbog toga jer su pripreme za obilježavanje tog značajnog i velikog jubileja u poodmakloj fazi. Svako odgađanje suočavanja sa činjenicama vodi daljnjem nepovjerenju i konfliktima koji štete i jednom i drugom društvu, a u konačnici i kulturi grada.

 

Branko Radačić, vijećnik

Na znanje:
– HGD „Biranj“
– HGD „Zrinski“

 

IzvorPortal grada Kaštela

Ostavi odgovor