Održana Izborna skupština HGD “Zrinski” Donja Kaštela

image_pdf

VINKO STRIZIĆ IZABRAN NA JOŠ JEDAN MANDAT


U subotu, 03. 11. 2012. u 18:00h održana je radovna Izborna skupština Hrvatskog glazbenog društva “Zrinski” – Donja Kaštela u skladu sa Statutom Društva. Na skupštini je prisistovalo 38 od 45 članova.

Na skupšini je radno predsjedništvo na čelu sa starim – novim predsjednikom ing. Vinkom Strizićem rezimiralo tijek aktivnosti Društva u izvješću za protekle dvije godine mandata. Od važnijih aktvinosti i nastupa Društva spomenimo sudjelovanje na Zatonskoj limenijadii i Međunarodnoj smotri puhačkih orkestara u Malom Lošinju. Posebno značajna je bila organizacija 160. obljetnice postojanja Društva koja je proslavljena ovog ljeta.  

Financijsko izvješće zajedno sa ambicioznim prijedlogom aktivnosti za slijedeće dvije godine jednoglasno je prihvaćeno.
Jednoglasno je izabrano novo – staro radno predsjedništvo kojega sačinjavaju Vinko Strizić, Mario Čagalj, Duje Deanković i Mario Bartulin.
Za zapisičara izabran je Zoran Radunić. Funkciju predsjednika Skupštine obnašati će i dalje Mario Bartulin.

Još jedan mandat u funkciji predsjednika HGD Zrinski obnašati će Vinko Strizić, koji se zahvalio svim članovima na ukazanom povjerenju. Novi tajnik Društva je Duje Deanković, dok dosadašnji blagajnik Mario Čagalj ostaje blagajnik slijedeće dvije godine. Jednoglasno je izabrana glazbena komisija u sastavu prof. Davor Lozić, Stiven Donkov i Ivica Kuzmanić, dok nadzornu komisiju čine Mario Bartulin, Ante Katinac i Bepo Mornar Deman.


Zapisnik izborne skupštine možete vidjeti OVDJE.


Vinko Strizić, ponovno je izabran za predsjednika HGD Zrinski za mandat 2011-2013

Ostavi odgovor